Jurusan Biologi

 

STRUKTUR ORGANISASI

 

Ketua Jurusan Biologi                                              : Dr. Drs. Abd. Muis, M.Si

Sekretaris Jurusan Biologi                                       : Rachmawaty, S.Si., M.P, Ph.D

Ketua Prodi Pendidikan Biologi                              : Dr. Muhiddin P, S.Pd., M.Pd

Ketua Prodi Biologi                                                   : Dr. Ir. Hj. Hilda Karim, M.P

Kepala Laboratorium Jurusan Biologi                   : Dr. A. Mu’nisa, S.Si., M.Si

Kepala Laboratorium Kebun Percobaan Biologi : Dr. Adnan, M.S

Translate »